Rijksarchief Leeuwarden

Met Wybe naar het Rijksarchief in Leeuwarden geweest. Veel informatie gevonden in de DTB-registers. Bij toeval een vermelding van Trijntje Douwes in het hypotheken boek van Baarderadeel gevonden.
De oorsprong van de naam Schingenga blijft een vraagstuk. Ook de akte van naamregistratie leverde niets op.

Geweldige response

Op zes na zijn nu alle brieven positief beantwoord. Deze week de vragenlijsten verstuurd. Ook eentje naar Duitsland. De lijst met brief is weer vertaald door Frits Lutterop.
Genlias is nog steeds uit de lucht. Gelukkig is het Rijksarchief begonnen met eigen overlijdensaktes en geboorteaktes. Uit deze lijsten weer een aantal overlijdensaktes geselecteerd waarvoor morgen de kopieaanvraag in de e-mail gaat.